Atık Kayıt Sistemi

Atık Kayıt Sistemi, Rönesans Holding grup şirketleri bünyesindeki proje ve işletmelerde yürütülen faaliyetlerden dolayı oluşacak atıkların etkin bir biçimde takibi ve yönetimi için oluşturulmuştur. Bu sistem ile üretilen atıkların türüne, miktarına, taşınmasına ve bertarafına ilişkin bilgiler düzenli olarak takip edilmektedir.

Atık Kayıt Sistemi uluslararası standartlara, yasa ve mevzuatlara uygun olarak geliştirilmiş olup; bu sistemin kullanımıyla tüm projelerde etkin bir atık yönetim sürecinin oluşturulması ve atıkların düzenli olarak takibi ile bu alanda ileriye dönük fark yaratabilecek hedefler belirlenmesi amaçlanmaktadır.