Çevresel ve Sosyal Yönetim Dokümantasyonu

Çevresel ve Sosyal Yönetim Dokümantasyon sistemi; Rönesans Holding olarak gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin, çevre ve sosyal hayata yönelik olumsuz sonuçlarını etkin bir biçimde yönetebilmek amacıyla, farklı alanlarda hazırlanmış kurumsal seviyede prosedürlerden oluşmaktadır.

  • Kurumsal Paydaş Katılımı Prosedürü
  • Kurumsal Tesadüfi Keşif Prosedürü
  • Kurumsal Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme Yönetim Prosedürü
  • Kurumsal Biyoçeşitlilik Yönetim Prosedürü
  • Kurumsal Seragazı Yönetim Prosedürü