Kurumsal Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme Yönetim Prosedürü

Kurumsal Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme Yönetim Prosedürü, kamulaştırma süreçlerinin proje alanı ve çevresinde yaşayan topluluklar üzerindeki negatif etkilerinin önlenmesi, azaltılması veya telafi edilmesine yönelik izlenmesi gereken uygulama ve yöntemleri içermektedir.

Bu prosedürün amacı, Rönesans Holding grup şirketlerinin yürüttüğü tüm projelerde kişilerin zorla tahliye ettirilmesinden kaçınmak, kayıplarını telafi etmek ve yeniden iskan süreci hakkında ilgili kişileri uygun şekilde bilgilendirmektir. Bu uygulamalardan etkilenme potansiyeli taşıyan kişilerin, hayat standartlarının ekonomik ve sosyal açıdan zarara uğramaması hedeflenmektedir.