Kurumsal Biyoçeşitlilik Yönetim Prosedürü

Kurumsal Biyoçeşitlilik Yönetim Prosedürü, Rönesans Holding grup şirketlerinin yürüttüğü tüm projelerden kaynaklanabilecek çevresel sorunların önlenmesi, azaltılması veya telafi edilmesine yönelik uygulama ve yöntemleri içermektedir.

Bu prosedürün amacı, biyoçeşitliliği korumak, proje alanı içerisindeki habitatları ve ekosistem hizmetlerini sürdürmek ve doğal kaynakların devamlılığını sağlamaktır.