Kurumsal Paydaş Katılımı Prosedürü

Kurumsal Paydaş Katılımı Prosedürü, Rönesans Holding paydaşlarının belirlenmesini ve paydaş katılımı sürecinde izlenmesi gereken tüm aşamaları, yetki ve sorumlulukları içermektedir.

Bu prosedür, Paydaş Katılımı Programı kapsamında belirlenmiş ana değerler çerçevesinde uluslararası standartlar, mevcut şirket yapısı ve uygulamaları göz önüne alınarak yapılandırılmıştır. Prosedürün amacı, paydaşlarla etkili iletişim kurmaya yönelik metotların ve süreç içerisindeki aktivitelerin kurumsal çerçevede belirlenmesidir.