Kurumsal Seragazı Yönetim Prosedürü

Kurumsal Seragazı Yönetim Prosedürü, Rönesans Holding grup şirketlerinin yürüttüğü tüm projelerden kaynaklanabilecek seragazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik uygulama ve yöntemleri içermektedir.

Bu amaçla sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesinde ISO 14064 standardı göz önünde bulundurulmuştur.