Kurumsal Tesadüfi Keşif Prosedürü

Kurumsal Tesadüfi Keşif Prosedürü, Rönesans Holding grup şirketleri bünyesinde yürütülen projelerde olası bir tesadüfi keşif durumunda izlemesi gereken yöntemleri ve adımları içermektedir.

Bu prosedürün amacı, tesadüfi keşif sürecine yönelik uygulamaların uluslararası standartlara, yasa ve mevzuatlara uygun olarak yürütülmesidir.