Ç&S Yönetim Politikası

UN Global Compact imzacısı olan Rönesans, yer aldığı bütün projelerde uyguladığı Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde tüm paydaşlarını, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korumaktadır. Yaptığımız her işin temelinde yatan ‘insan, çevre ve ekonomi’ yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla; çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda gelecek nesillere uzun soluklu ekonomik faydalar da sağlayacağımıza inanıyoruz.

Yürüttüğümüz tüm projelerde paydaşlar, yerel halk ve çevre üzerinde olumlu etki yaratmak amacıyla, tüm çalışma alanlarımızda organizasyon yapımızı, yönetim sistemimizi ve uygulama yöntemlerimizi her türlü kanun, düzenleme ve standartlara uygun olarak yapılandırıyoruz.

Rönesans Holding olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde sürekli gelişmeyi hedeflerken, çevrede ve sosyal hayatta meydana gelebilecek olumsuz etkileri Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politika’mızda yer alan uygulamalarla en aza indirgemeyi taahhüt ediyoruz.