Çevresel ve Sosyal Yönetim Prosedürleri

Rönesans Holding bünyesindeki grup şirketler tarafından yürütülen faaliyetlerin çevre ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla 20 farklı alanda yönetim prosedürleri oluşturulmuştur.

Tüm prosedürler IFC Performans Standartları, Dünya Bankası’nın Çevre, Sağlık ve Güvenlik Prensipleri ve uluslararası seviyede en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bu yönetim prosedürleri, yürüttüğümüz faaliyetlerdeki çevresel ve sosyal anlamda oluşabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla, çeşitli uygulamaların tasarımı, takibi ve kontrol edilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Prosedürleri;

 • Emisyonlar ve Çevresel Hava Kalitesi Yönetimi
 • Enerji Korunumu
 • Atıksu ve Çevresel Atıksu Kalitesi Yönetimi
 • Su Kalitesi ve Kontrolü Yönetimi
 • Yağmursuyu Yönetimi
 • Tehlikeli Madde Yönetimi
 • Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Tıbbi Atık Yönetimi
 • Evsel Atık Yönetimi
 • Geri Dönüştürülebilir Atık Yönetmi
 • Tehlikeli Olmayan Atık Yönetimi
 • İnşaat Atıkları Yönetimi
 • Gürültü Takibi ve Kontrolü
 • Kirlenmiş Toprak Yönetimi
 • Nebati Toprak Yönetimi 
 • Toz Takip ve Kontrol Yönetimi
 • Dökülme Eylem Planı
 • Araç/Ekipman Kullanımı ve Bakımı
 • Yakıt Yönetimi
 • Hastalıktan Korunma