Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Hakkında

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS); Rönesans Holding bünyesinde tüm grup şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerdeki çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik performanslarının takibi, yönetimi ve iyileştirilmesi adına oluşturulmuş dokümantasyon ve sistemlerin bütünüdür.

Rönesans Holding ÇSYS kapsamında yer alan tüm uygulamalar uluslararası standartlara paralel olarak tasarlanmıştır. ÇSYS bünyesinde kurulan sistemlerin, faaliyet gösterilen coğrafyalardaki yasal mevzuata uyumlu olacak şekilde tüm projelerde uygulanması, takibi ve denetimi Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından sağlanmaktadır.

Rönesans Holding ÇSYS kapsamındaki tüm uygulamalar 6 başlıkta toplanmaktadır:

  • Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası
  • Çevresel ve Sosyal Yönetim Prosedürleri
  • Çevresel ve Sosyal Yönetim Dokümantasyonu
  • Atık Kayıt Sistemi
  • Enerji Tüketim Takip Sistemi
  • Seragazı Emisyonu Yönetim Sistemi