Seragazı Emisyonu Yönetim Sistemi

Küresel ısınmanın ana sebeplerinden biri olan Seragazı emisyonları 2015’te kabul edilen Paris Antlaşması ile yeniden odak noktası haline gelmiştir. Rönesans Holding inşaat sektöründe seragazı emisyonlarının takibi ile ilgili farkındalık yaratılması konusunda öncü olmayı amaçlayarak sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Seragazı Emisyonu Yönetim Sistemi, Rönesans Holding grup şirketlerinin yürüttüğü tüm proje ve işletmelerden kaynaklanan seragazı emisyonlarının azaltılması ve kontrolü için oluşturulmaktadır. Bu sistemin amacı, Rönesans Holding olarak yürüttüğümüz tüm proje ve faliyetlerden dolayı ortaya çıkabilecek seragazı emisyonlarının belirlenmesi, grup şirketlerin tamamı tarafından takibi ve ileriye dönük olarak azaltılması için kurumsal hedeflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yürütülen proje ve faliyetler uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar ve ISO 14064 standardı göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Seragazı Emisyonu Yönetim Sistemi ile proje ve işletmelerde periyodik olarak karbon ayakizi raporları hazırlanması da hedeflenmektedir.