Entegre Raporlama Türkiye Ağı Gong Töreni

Türkiye’de ‘Entegre Düşünce’ ve ‘Entegre Raporlama’ yaklaşımı hakkında farkındalık yaratmak ve şirketlerin bu alandaki uygulamalarına destek olmak amacıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) hayata geçirildi.

Entegre raporlama konusunda yurt içi ve dışında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Güler Aras başkanlığında, Borsa İstanbul, TÜSİAD, TKYD, SKD Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Türkiye, Garanti Bankası ve Çimsa tarafından kurulan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) için 15 Şubat 2017’de düzenlenen gong töreninde Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Bölümü olarak yer aldık.

Prof. Dr. Güler Aras’ın belirttiği gibi Entegre Rapor, bir kuruluşun kısa ve uzun vadede nasıl değer yarattığını ve yaratacağını, mevcut stratejisini, yönetim yaklaşımını ve performansını yansıtan bir raporlama düzenidir. Şirketler, finansal raporlar, kurumsal yönetim ya da sürdürülebilirlik raporları gibi araçlarla faaliyetlerine dair çeşitli veri ve bilgiyi paydaşlarına aktarırken, entegre raporlama bütün bu gerekli veri ve bilgiyi bütüncül şekilde tek bir raporda sunma imkanı veriyor. Söz konusu yaklaşım, karmaşık hale gelen iş ortamında yatırımcıların karar almasını kolaylaştırırken, şirketler ve paydaşları arasındaki iletişimi daha sağlıklı hale getiriyor.