"İklim Değişikliği ile Mücadele ve Özel Sektör" Konferansı

Özel sektörün önde gelen şirketlerinin katıldığı, TÜSİAD, Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye), Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) iş birliğinde düzenlenen "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Özel Sektör" başlıklı konferansta Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Bölümü de yerini aldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni benimsediğini anımsatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman tarafından bu küresel hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin dünya ve toplum aktörlerinin tamamının katılımıyla mümkün olduğu dile getirildi. Aynı vurgu BM Kalkınma Programı’ndan Atila Uras tarafından da yapıldı.

Sera gazı emisyonlarını azaltacak somut adımlar atılmasını öngören Paris Anlaşması'nın Aralık 2015’te 195 ülke tarafından imzalanması ve 115 ülke meclisinden geçerek yürürlüğe konmasının ardından Türkiye’nin tutumu, bu tutumunun kamuda ve özel sektörde yansımaları, geçmişten günümüze sürecin ilerleyişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Baş Müzakereci Prof. Dr. Mehmet Emin Binpınar tarafından açıklandı. Paris Anlaşması’nın sonunda Türkiye olarak 2030 yılı için karbon emisyonu artışından %21 azaltım taahhüdü verildiği ancak bunun sağlanacak fonlarla mümkün olabileceği belirtildi.

REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman karbon emisyonuna dair çalışmaların Türkiye’de şirketlerin %69’u tarafından yürütüldüğünü belirtti ve giderek artan bilinçle beraber bu çalışmaların özel sektör ve kamu kuruluşları için itibar getirdiğini vurguladı.