‘İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimi’ Konferansı

İş dünyasında cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığın, kadın istihdamının arttırılması ve bu konuda duyarlı iş yerlerinin oluşturulması için ‘İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimi’ Konferansı düzenlendi.

Kadın istihdamının artırılması için iyi uygulamaların paylaşılması, strateji ve uygulama araçlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konferansta Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Bölümü olarak yer aldık. 

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların istihdam oranının düşüklüğüne vurgu yapan SKD (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) Türkiye Başkanı Canan Ercan Çelik, kadınların işgücüne katılım oranında G20 ülkelerinde sondan ikinci sırada yer alan Türkiye’nin ciddi değişiklikler yapması gerektiğini belirtti.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi Canan Coşkun, kadının işgücündeki rolünün %1 oranında artmasıyla Gayri Safi Milli Hasıla’da %20’e varan bir yükselişin mümkün olduğunu belirtti. Kadın istihdamını ve kadın-erkek fırsat eşitliğini önemseyen şirketlere AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) ile TSKB’nin oluşturduğu fondan yararlanma imkanı sağlanacağının altı çizildi.

Konferansın ilerleyen bölümünde kadın istihdamı ve fırsat eşitliği ile ilgili bazı şirketlerin gerçekleştirdiği projeler, sonuçları ve çıkarımlarının yer aldığı raporla beraber PWC temsilcisi Güngör Oduncu tarafından sunuldu.Gerçekleştirilen projelerin, hem konu ile ilgili stratejisini henüz belirlememiş şirketlere ilk adımlarını atmaları için cesaret vermesi hem de bu konuda faaliyetlerini sürdüren şirketlere yeni ufuklar açması hedeflenmektedir.