Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Toplantısı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek çevresel ve sosyal şirket politikalarını arttırma hedefleri doğrultusunda Rönesans Holding Sürdürebilirlik Bölümü olarak 30.11.2016’da Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi’nde gerçekleştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

Toplantı  gündeminde; UN Global Compact 2020 Stratejileri, WEPs 2016 yılı değerlendirmesi, WEPs Uygulama Rehberi, 2017 yılı planlanan etkinlikler, İletişim ekibi çalışmaları ve Çalışma grubu üyeleri geçmiş ve gelecek dönem faaliyetleri ile ilgili konulara değinilmiştir.

2016 yılı değerlendirme konuşması WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur GER tarafından yapıldı. Kurumsal sosyal medya hesaplarında kadının güçlenmesine dikkat çekilmesinin değinildiği başlıkta iletişim ekibi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çalışma grubu üyeleri, geçmiş ve gelecek dönem faaliyetleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Kasım 2016’da Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi’nde TÜRKONFED tarafından 2017 Kadın yılı ilan edildiği ve bu noktaya dikkat çekmek adına şirket içi bilgilendirme yapılabileceği vurgulandı.