Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi

Kadının güçlenmesini ilerletecek çalışma prensiplerinin belirlenmesi hedefi doğrultusunda Rönesans Holding Sürdürebilirlik Bölümü olarak 25 Ocak 2017’de Salt Galata’da gerçekleştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri toplantısına katılım gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Global Compact Türkiye ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi özel sektöre tanıtıldı. Uygulama Rehberi iki yıllık çok paydaşlı ve katılımcı bir çalışmanın sonucunda hazırlandı. Tanıtım Toplantısında şirketler, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik sonunda ise “Eşitlik Kazandırır!” diyen tüm WEPs imzacılarına plaket verildi.