Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi

United States Green Building Council – USGBC

1993 yılında yeşil binalara sertifika vermek amacı ile kurulan Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi, inşaat sektöründe çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen uluslararası kar gütmeyen bir kuruluştur.

USGBC tarafından hazırlanan Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), sürdürülebilir yapı için gerekli standartları içermektedir. LEED standartlarına göre binalar 7 ana kategoride değerlendirilmektedir:

  • Sürdürülebilir Arazi
  • Su Verimliliği
  • Enerji ve Atmosfer
  • İç Mekan Kalitesi
  • Malzemeler ve Doğal Kaynaklar
  • Tasarımda İnovasyon
  • Yerel Öncelik

Gerçekleştirmiş olduğu projelerde yeşil bina ilkelerini destekleyen Rönesans, uyguladığı yüksek çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik standartları ile yeşil bina sertifikasyonlu projelerine yenilerini eklemektedir. Daha önce Rönesans Tower (Allianz Tower), Rönesans Küçükyalı Ofisi gibi LEED Platinum alan binalara sahip olan Rönesans Türkiye’de sürdürülebilirliğe yaptığı katkı ile inşaat sektörüne yeni bir boyut kazandırarak ulusal ve uluslararası anlanma ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemektedir.