Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

UN Global Compact

UN Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. 

UN Global Compact evrensel olarak kabul görmüş bildirgelere dayanan 10 temel ilkeyi benimsemiştir.


İnsan Hakları
İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalıdır.
İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır.

Çalışma Standartları
İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir.
Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmelidir.
Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmelidir.
İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmelidir.

Çevre
İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermelidir.
Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.

Yolsuzlukla Mücadele
İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

Eylül 2015’ten beri UN Global Compact’in imzacısı olan Rönesans, ekonomik kazançlarını arttırırken toplumsal ve çevresel sorumluluklarını en bilinçli ve en yararlı şekilde yerine getirmenin prestijini ve onurunu yaşamaktadır.

Global Compact imzacısı olması tamamen gönüllülük esasına dayanan Rönesans, tüm çalışma alanlarında organizasyon yapısını, yönetim sistemini ve uygulama yöntemlerini yapılandırmaktadır.