Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Women’s Empowerment Principles – WEPs

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) platformudur.

WEPs platformu, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulmuştur.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformu 7 ana ilkeyi benimsemiştir. Bu ilkeler:

  • Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması 
  • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
  • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
  • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
  • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması 
  • Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
  • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Şubat 2016’dan beri 7 ilkeye açıkça taahhüt veren Rönesans, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek çevresel ve sosyal şirket politikalarını arttırmayı hedeflemektedir.

Rönesans Holding’in politikalarında ve faaliyetlerinde şeffaflığın ve kapsayıcılığın arttırılması için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve uygulamaları öngören Kadının Güçlenmesi Prensipleri, mevcut uygulamalarını, performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz etmelerini sağlayacak bir cinsiyet merceği geliştirmiştir.