IFC’nin sosyal sürdürülebilirliğe yönelik gerekliliklerini sağlamak amacıyla, yeni kurumsal yönetim planları oluşturulmuş ve mevcut yönetim planları revize edilmiştir. Bu kapsamda Paydaş Yönetim Prosedürü, Taşeron Yönetim Planı, HR Prosedürleri, Güvenlik Prosedürü ve Tesadüfi Keşif Prosedürü Ç&S Dokümantasyon’un temelini oluşturmaktadır.