İlerleme Raporu

Communication on Progress - COP

UN Global Compact imzacısı olan Rönesans, programın insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzluk ile ilgili 10 ilkesini göz önünde bulundurarak, yıllık çevresel ve sosyal performansa yönelik İlerleme Raporu yayınlamaktadır. Şirketin bu ilkeler çerçevesindeki uygulamaları 7 maddede özetlenmiştir:

  • Paydaş Yönetimi
  • Toplum & Sosyal Sorumluluk
  • Çalışanlarımız & İş Ortamı
  • Çevre
  • Sağlık & Güvenlik
  • Risk Yönetimi
  • Etik