Sürdürülebilirlik Raporlaması

Global Reporting Initiative - GRI G4

Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Raporu, Rönesans Holding’in ekonomik, çevresel ve sosyal performansının değerlendirilmesini sağlar. Rönesans Holding tarafından şeffaf bir şekilde düzenlenen bu rapor, Green Vision adı altında yıllık olarak hazırlanmaktadır. Bu raporlamanın ilkeleri 2 ana başlık altında toplanmıştır :

Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler

  • Paydaş Kapsayıcılığı
  • Sürdürülebilirlik Bağlamı
  • Önceliklendirme
  • Eksiksizlik

Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler

  • Denge
  • Karşılaştırılabilirlik
  • Doğruluk
  • Zamansal Tutarlılık
  • Netlik
  • Güvenilirlik