Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

 • Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümü
 • Yarışmaya Üniversitelerin ilgili bölümlerinin tüm sınıflarına (1.-2.-3.-4.) açıktır.
 • Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.
 • Yarışmacılar yarışmaya bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiple katılabilirler. Yarışmacıların üyelerinin başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacılar yarışmanın son teslim tarihine kadar http://surdurulebilirlik.ronesans.com internet sayfasında belirtilen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” sekmesindeki başvuru formunu tüm takım üyelerinin bilgileri ile eksiksiz doldurmak zorundadırlar.
 • Yarışmacıların yarışmayı açan Rönesans Holding ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul’un birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile yarışmayı düzenleyen ekip arasında olmamaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmayı açan Rönesans Holding’de, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılabilmek için yarışmanın ilan edildiği 1 Kasım 2016 ve son teslim tarihi olan 3 Mart 2017 tarihleri arasında üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak.

Bu koşullara uymayan ekipler, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.