Sürdürülebilir Rekreasyon Projesi

Mimari Fikir Yarışması

Sürdürülebilir rekreasyon ve gençlik merkezi projesi.

Doğa kendi kendini sürekli olarak yenileyebilen canlı ve cansızlardan oluşan varlıkların tümüdür. İnsan ve doğa kavramları birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Günümüzde insanların yeşil alanlara olan ihtiyacı kentler büyüdükçe artmaktadır. Doğaya yakın olmak, insanı dinlendirici ve iyileştirici özelliklere sahip olduğu gibi aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Ekosistemlerin çeşitliliği, istikrarı ve esnekliği doğanın kendi içinde sahip olduğu mükemmel tasarım ilkeleridir. İnsanın doğayı model alarak yaptığı tasarımlar ahenk içinde sürdürülebilir ve yenilenebilir olur.

Bu tasarım ilkelerinin örnek alındığı bu öğrenci fikir yarışmasında Türkiye’de sürdürülebilir rekreasyon ve gençlik merkezi kavramı ile farklı modellerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.