Sürdürülebilir İnşaat Yönetim Projesi

Mühendislik Fikir Yarışması

Sürdürülebilir inşaat yönetimi projesi

Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilirlik kavramları, yüzyılımızın en çok önem verilen kavramları haline gelmişlerdir. Sürdürülebilir gelişme doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, geleceği koruyarak ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşüdür. Binaların programlama aşamasından başlayıp, tasarım, yapım, kullanım, bakım aşamaları süresince doğa ile etkileşimi sürmektedir. İnşaat sektörü her şeye rağmen değil her şeyi dikkate alarak düşüncesiyle yola çıkarak doğanın korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır.

Bu bağlamda çevresel, ekonomik ve sosyal ilkelerin örnek alındığı bu öğrenci fikir yarışmasında Türkiye’de sürdürülebilir iş yapım yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.