Yarışmanın Amacı

Geleceği hayal ederken çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda ‘sürdürülebilir gelişme’ yolundan bir an bile ayrılamayacağımız bir dönemden geçiyoruz!

Rönesans Holding olarak sektörde sahip olduğumuz 25 yıllık tecrübeyi de ardımıza alarak bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle ‘sürdürülebilirlik’ kavramının etrafında buluşmak istiyoruz.

-Doğal kaynakların verimli kullanımına uygun,
-Çevreye ve kentsel ihtiyaçlarımıza saygılı,
-Tasarımdan kullanıma her aşamada sürdürülebilir yaşam döngüsünü öncülleyen,
-Geri dönüşümden su tüketimine, günümüzde kabul edilen uluslararası standartları yakalama hedefi güden akılcı yöntemler ve çözümlerin daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli olduğuna inanıyor ve “Sürdürülebilir bir gelecek, ancak ardımızdan gelen nesillerle birlikte yaratılabilir” diyoruz.