Yarışmanın Konusu ve Teması

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması, kentsel alanda arazinin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı kent yapılarının geliştirildiği ve sürdürülebilirlik ilkelerini barındıran bir öğrenci fikir yarışması.

“Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla öğrencileri ‘sürdürülebilirlik’ kavramı üzerine projeler geliştirmeye yönlendiren yarışma, farklı disiplinlerin bir araya gelmesini amaç edinmiştir.

2018 teması “Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik”.

Bu tema çerçevesinde yarışmaya sürdürülebilirlik ilkeleriyle projelendirilen aşağıdaki konularda çalışmaları bekliyoruz:
kültür merkezi ve sosyal konuların birleştirildiği mimari, mühendislik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler