Sürdürülebilirlik Bölümü Yetki ve Sorumlulukları

  • Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kapsamında; Çevresel ve Sosyal Yönetim Politika & Prosedürlerinin ve Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, tüm grup şirketler ile bu şirketlere bağlı proje ve işletmelerde politika, prosedür ve sistemlerin uygulanması, takibi ve denetiminin sağlanması
  • Rönesans Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik kültürü kapsamında raporlama ve uluslararası girişimlere üyelik süreçlerinin yönetimi
  • Kurumsal sorumluluk kapsamında, çalışanlar arasında çevresel farkındalık sağlanmasına yönelik uygulamaların (Yeşil Bina süreçleri, LEED GA & AP Sertifika programı vb.) yönetimi ve takibi
  • Sosyal sorumluluk projelerinin (Geleceği Tasarla, Pusula vb.) hayata geçirilmesi ve yönetimi